سبد خرید شما خالیست.


محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
برچسب سلفون براق (10 روزه)
تک رو -8.5*4.8
1000 10 روز کاری 80,000 64,000
سلفون براق یک رو (10 روزه)
تک رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 48,000 38,400
سلفون مات یک رو (10 روزه)
تک رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 55,000 44,000
سلفون براق دورو (10 روزه)
دو رو -8.5*4.8
1000 10 روز کاری 70,000 56,000
سلفون مات دورو (10 روزه)
دو رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 70,000 56,000
سلفون براق طرح لمینت (10 روزه)
دو رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 95,000 76,000
سلفون مات طرح لمینت (10 روزه)
دو رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 110,000 88,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -9*6
1000 7 روزه 230,000 184,000
لمینت براق
دو رو -9*6
1000 7 روزه 260,000 208,000
لمینت مات
دو رو -9*6
1000 10 روزه 330,000 264,000
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 7 روزه 180,000 144,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 تکرو گلاسه
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 334,600 267,680
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 544,200 435,360
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,188,000 950,400
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 364,600 291,680
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 574,200 459,360
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,253,000 1,002,400
A4 دورو گلاسه
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 389,600 311,680
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 624,200 499,360
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,328,000 1,062,400
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 359,600 287,680
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 619,200 495,360
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,298,000 1,038,400
A4 تکرو تحریر
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
1000 7 روزه 243,200 194,560
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
2000 7 روزه 361,300 289,040
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
5000 7 روزه 765,700 612,560
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 273,200 218,560
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 391,300 313,040
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 795,700 636,560
A4 دورو تحریر
دو رو A4 -29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 298,200 238,560
دو رو A4 -29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 466,300 373,040
دو رو A4 -29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 870,700 696,560
دو رو A4 -21*29
70 تحریر
1000 7 روزه 268,200 214,560
دو رو A4 -21*29
70 تحریر
2000 7 روزه 436,300 349,040
دو رو A4 -21*29
70 تحریر
5000 7 روزه 840,700 672,560
A5 دورو گلاسه
دو رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 244,800 195,840
دو رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 349,600 279,680
دو رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 699,000 559,200
دو رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 279,400 223,520
دو رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 388,700 310,960
دو رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 751,800 601,440
A5 تکرو گلاسه
تک رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 229,800 183,840
تک رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 334,600 267,680
تک رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 664,000 531,200
تک رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 259,800 207,840
تک رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 364,600 291,680
تک رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 694,000 555,200
A5 تکرو تحریر
تک رو A5 -20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 214,100 171,280
تک رو A5 -20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 273,200 218,560
تک رو A5 -20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 465,400 372,320
تک رو A5 -20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 184,100 147,280
تک رو A5 -20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 243,200 194,560
تک رو A5 -20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 435,400 348,320
A5 دورو تحریر
دو رو A5 -20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 229,100 183,280
دو رو A5 -20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 288,200 230,560
دو رو A5 -20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 500,400 400,320
دو رو A5 -20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 199,100 159,280
دو رو A5 -20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 258,200 206,560
دو رو A5 -20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 470,400 376,320
A6 تکرو گلاسه
تک رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 259,800 207,840
تک رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 417,000 333,600
تک رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 229,800 183,840
تک رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 402,000 321,600
A6 دورو گلاسه
دو رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 274,800 219,840
دو رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 467,000 373,600
دو رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 229,800 183,840
دو رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 402,000 321,600
A6 تکرو تحریر
تک رو A6 -14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 214,100 171,280
تک رو A6 -14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 302,700 242,160
تک رو A6 -10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 184,100 147,280
تک رو A6 -10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 287,700 230,160
A6 دورو تحریر
دو رو A6 -14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 229,100 183,280
دو رو A6 -14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 352,700 282,160
دو رو A6 -10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 184,100 147,280
دو رو A6 -10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 287,700 230,160
B4 تکرو گلاسه
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 426,700 341,360
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 698,400 558,720
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,563,500 1,250,800
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 396,700 317,360
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 668,400 534,720
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,498,500 1,198,800
B4 دورو گلاسه
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 451,700 361,360
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 773,400 618,720
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,638,500 1,310,800
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 421,700 337,360
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 743,400 594,720
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,608,500 1,286,800
B4 دورو تحریر
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 303,200 242,560
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 506,300 405,040
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 1,015,700 812,560
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 323,200 258,560
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 476,300 381,040
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 970,700 776,560
B4 تکرو تحریر
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 302,000 241,600
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 449,000 359,200
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 905,000 724,000
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 278,200 222,560
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 431,300 345,040
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 905,700 724,560
B5 تکرو گلاسه
تک رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 290,900 232,720
تک رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 426,700 341,360
تک رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 849,300 679,440
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 260,900 208,720
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 396,700 317,360
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 819,300 655,440
B5 دورو گلاسه
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 305,900 244,720
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 441,700 353,360
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 884,300 707,440
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 275,900 220,720
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 411,700 329,360
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 854,300 683,440
B5 تکرو تحریر
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 231,600 185,280
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 308,200 246,560
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 552,900 442,320
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 201,600 161,280
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 278,200 222,560
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 522,900 418,320
B5 دورو تحریر
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 2 روزه 246,600 197,280
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 2 روزه 323,200 258,560
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 2 روزه 587,900 470,320
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 216,600 173,280
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 293,200 234,560
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 557,900 446,320
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
شومیز A4 تکرو
تک رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 114,500 91,600
تک رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 209,000 167,200
تک رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 408,000 326,400
شومیزA4 دورو
دو رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 124,500 99,600
دو رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 229,000 183,200
دو رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 428,000 342,400
شومیز A4 تکرو
تک رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 155,900 124,720
تک رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 291,700 233,360
تک رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 573,400 458,720
شومیز A4 دورو
دو رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 165,900 132,720
دو رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 311,700 249,360
دو رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 593,400 474,720
A4 تحریر دورو
دو رو A4 -29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 153,200 122,560
دو رو A4 -29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 281,300 225,040
A4 تحریر تکرو
تک رو A4 -29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 84,100 67,280
تک رو A4 -29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 143,200 114,560
شومیز A5 تکرو
تک رو A5 -21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 91,600
تک رو A5 -21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 91,600
تک رو A5 -21x14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 219,000 175,200
شومیزA5 دورو
دو رو A5 -21X14.5
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 77,300 61,840
دو رو A5 -21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 134,500 107,600
دو رو A5 -21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 239,000 191,200
شومیزA5 تکرو
تک رو A5 -21X14.5
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 88,000 70,400
تک رو A5 -21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 155,900 124,720
تک رو A5 -21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 301,700 241,360
شومیز A5 دورو
دو رو A5 -14/5x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 98,000 78,400
دو رو A5 -14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 175,900 140,720
دو رو A5 -14/5x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 321,700 257,360
A5تحریر دورو
دو رو A5 -21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 97,500 78,000
دو رو A5 -21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 180,000 144,000
A5 تحریر تکرو
تک رو A5 -21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 84,100 67,280
تک رو A5 -21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 143,200 114,560
A5 الوان
تک رو A5 -21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 70,700 56,560
تک رو A5 -21X14.8
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 121,300 97,040
A6 تحریر تکرو
تک رو A6 -14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 84,100 67,280
تک رو A6 -14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 143,200 114,560
A6 تحریر دورو
دو رو A6 -10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 89,100 71,280
دو رو A6 -10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 163,200 130,560
A6 الوان
تک رو A6 -14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 72,700 58,160
تک رو A6 -14.5X10.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 125,300 100,240
B4 تحریرتکرو
تک رو B4 -35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 101,600 81,280
تک رو B4 -35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 178,200 142,560
B4 تحریر دورو
دو رو B4 -35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 117,500 94,000
دو رو B4 -35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 220,000 176,000
B4 الوان
تک رو B4 -35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 106,600 85,280
تک رو B4 -35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 183,200 146,560
B5 تحریر تکرو
تک رو B5 -25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 101,600 81,280
تک رو B5 -25x17.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 178,200 142,560
B5 الوان
تک رو B5 -25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 69,300 55,440
تک رو B5 -25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 108,600 86,880
B6 تحریر تکرو
تک رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 101,600 81,280
تک رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 178,200 142,560
B6 تحریر دورو
دو رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 106,600 85,280
دو رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 198,200 158,560
B6 الوان
تک رو B6 -17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 86,700 69,360
تک رو B6 -17.5x12.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 143,400 114,720
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3 -42x29
1000 7 روزه 436,300 349,040
- A3 -42x29
2000 7 روزه 702,500 562,000
A3 تحریر 3برگی
- A3 -42x29
1500 5 روزه 569,400 455,520
- A3 -42x29
3000 5 روزه 968,800 775,040
A3 کاربندار 2برگی
- A3 -42x29
1000 7 روزه 807,500 646,000
- A3 -42x29
2000 7 روزه 1,445,000 1,156,000
A3 کاربندار 3برگی
- A3 -42x29
1500 7 روزه 1,126,300 901,040
- A3 -42x29
3000 7 روزه 2,082,500 1,666,000
A4 تحریر 2برگی
- A4 -29x20
1000 7 روزه 318,200 254,560
- A4 -29x20
2000 7 روزه 466,300 373,040
- A4 -29x20
4000 7 روزه 762,500 610,000
A4 تحریر 3برگی
- A4 -29x20
1500 7 روزه 392,200 313,760
- A4 -29x20
3000 7 روزه 614,400 491,520
- A4 -29x20
6000 7 روزه 1,058,800 847,040
A4 کاربندار 2برگی
- A4 -21x14
1000 7 روزه 463,800 371,040
- A4 -21x14
2000 7 روزه 797,500 638,000
- A4 -21x14
4000 7 روزه 1,465,000 1,172,000
A4 کاربندار 3برگی
- A4 -21*29
1500 7 روزه 670,700 536,560
- A4 -21*29
3000 7 روزه 1,171,300 937,040
- A4 -21*29
6000 7 روزه 2,172,500 1,738,000
A5 تحریر 2برگی
- A5 -20x14
1000 7 روزه 259,100 207,280
- A5 -20x14
2000 7 روزه 348,200 278,560
- A5 -20x14
4000 7 روزه 526,300 421,040
A5 تحریر 3برگی
- A5 -20x14
1500 7 روزه 303,600 242,880
- A5 -20x14
3000 7 روزه 437,200 349,760
- A5 -20x14
6000 7 روزه 704,400 563,520
A5 کاربندار 2برگی
- A5 -20x14
1000 7 روزه 351,900 281,520
- A5 -20x14
2000 7 روزه 533,800 427,040
- A5 -20x14
4000 7 روزه 897,500 718,000
A5 کاربندار 3برگی
- A5 -20x14
1500 7 روزه 442,900 354,320
- A5 -20x14
3000 7 روزه 715,700 572,560
- A5 -20x14
6000 7 روزه 1,261,300 1,009,040
A6 تحریر 2برگی
- A6 -14x10
2000 7 روزه 289,100 231,280
- A6 -14x10
4000 7 روزه 408,200 326,560
- A6 -14x10
8000 7 روزه 646,300 517,040
A6 تحریر 3برگی
- A6 -14x10
3000 7 روزه 348,600 278,880
- A6 -14x10
6000 7 روزه 527,200 421,760
- A6 -14x10
12000 7 روزه 884,400 707,520
A6 کاربندار 2برگی
- A6 -14x10
2000 7 روزه 381,900 305,520
- A6 -14x10
4000 7 روزه 593,800 475,040
- A6 -14x10
8000 7 روزه 1,017,500 814,000
A6 کاربندار 3برگی
- A6 -14x10
3000 7 روزه 447,900 358,320
- A6 -14x10
6000 7 روزه 765,700 612,560
- A6 -14x10
12000 7 روزه 1,401,300 1,121,040
B3 تحریر 2برگی
- B3 -50x35
1000 7 روزه 506,300 405,040
- B3 -50x35
2000 7 روزه 842,500 674,000
B3 تحریر 3برگی
- B3 -50x35
1500 7 روزه 674,400 539,520
- B3 -50x35
3000 7 روزه 1,178,800 943,040
B3 کاربندار 2برگی
- B3 -50x35
1000 7 روزه 987,500 790,000
- B3 -50x35
2000 7 روزه 1,805,000 1,444,000
B3 کاربندار 3برگی
- B3 -50x35
1500 7 روزه 1,396,300 1,117,040
- B3 -50x35
3000 7 روزه 2,622,500 2,098,000
B4 تحریر 2برگی
- B4 -34x24
1000 7 روزه 353,200 282,560
- B4 -34x24
2000 7 روزه 536,300 429,040
- B4 -34x24
4000 7 روزه 902,500 722,000
B4 تحریر 3برگی
- B4 -34x24
1500 7 روزه 444,700 355,760
- B4 -34x24
3000 7 روزه 719,400 575,520
- B4 -34x24
6000 7 روزه 1,268,800 1,015,040
B4 کاربندار 2برگی
- B4 -34x24
1000 7 روزه 593,800 475,040
- B4 -34x24
2000 7 روزه 1,017,500 814,000
- B4 -34x24
4000 7 روزه 1,865,000 1,492,000
B4 کاربندار 3برگی
- B4 -34x24
1500 7 روزه 805,700 644,560
- B4 -34x24
3000 7 روزه 1,441,300 1,153,040
- B4 -34x24
6000 7 روزه 2,712,500 2,170,000
B5 تحریر 2برگی
- B5 -24x17
1000 7 روزه 276,600 221,280
- B5 -24x17
2000 7 روزه 383,200 306,560
- B5 -24x17
4000 7 روزه 596,300 477,040
B5 تحریر 3برگی
- B5 -24x17
1500 7 روزه 329,900 263,920
- B5 -24x17
3000 7 روزه 489,700 391,760
- B5 -24x17
6000 7 روزه 809,400 647,520
B5 کاربندار 2برگی
- B5 -24x17
1000 7 روزه 396,900 317,520
- B5 -24x17
2000 7 روزه 623,800 499,040
- B5 -24x17
4000 7 روزه 1,077,500 862,000
B5 کاربندار 3برگی
- B5 -24x17
1500 7 روزه 510,400 408,320
- B5 -24x17
3000 7 روزه 850,700 680,560
- B5 -24x17
6000 7 روزه 1,531,300 1,225,040
B6 تحریر 2برگی
- B6 -17x12
2000 7 روزه 306,600 245,280
- B6 -17x12
4000 7 روزه 443,200 354,560
- B6 -17x12
8000 7 روزه 716,300 573,040
B6 تحریر 3برگی
- B6 -17x12
3000 7 روزه 374,900 299,920
- B6 -17x12
6000 7 روزه 579,700 463,760
- B6 -17x12
12000 7 روزه 989,400 791,520
B6 کاربندار 2برگی
- B6 -17x12
2000 7 روزه 426,900 341,520
- B6 -17x12
4000 7 روزه 548,800 439,040
- B6 -17x12
8000 7 روزه 1,197,500 958,000
B6 کاربندار 3برگی
- B6 -17x12
3000 7 روزه 555,400 444,320
- B6 -17x12
6000 7 روزه 940,700 752,560
- B6 -17x12
12000 7 روزه 1,711,300 1,369,040
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3 -42x29
1000 5 روزه 306,300 245,040
- A3 -42x29
2000 5 روزه 572,500 458,000
A3 تحریر 3برگی
- A3 -42x29
1500 5 روزه 439,400 351,520
- A3 -42x29
3000 5 روزه 838,800 671,040
A3 کاربندار 2برگی
- A3 -42x29
1000 5 روزه 677,500 542,000
- A3 -42x29
2000 5 روزه 1,315,000 1,052,000
A3 کاربندار 3برگی
- A3 -42x29
1500 5 روزه 289,500 231,600
- A3 -42x29
3000 5 روزه 0 0
A4 تحریر 2برگی
- A4 -29x21
1000 5 روزه 163,200 130,560
- A4 -29x21
2000 5 روزه 0 0
A4 تحریر 3برگی
- A4 -29x21
1500 5 روزه 237,200 189,760
- A4 -29x21
3000 5 روزه 0 0
A4 کاربندار 2برگی
- A4 -29x21
1000 5 روزه 373,800 299,040
- A4 -29x21
2000 5 روزه 0 0
A4 کاربندار 3برگی
- A4 -29x21
1500 5 روز کاری 545,700 436,560
- A4 -29x21
3000 5 روز کاری 0 0
A5 کاربندار 3برگی
- A5 -14x20
1500 5 روزه 312,900 250,320
- A5 -14x20
3000 5 روزه 585,700 468,560
- A5 -14x20
6000 5 روزه 1,131,300 905,040
A5 تحریر 2برگی
- A5 -20x14
1000 5 روزه 104,100 83,280
- A5 -20x14
2000 5 روزه 193,200 154,560
A5 تحریر 3برگی
- A5 -20x14
1500 5 روزه 148,600 118,880
- A5 -20x14
3000 5 روزه 282,200 225,760
A5 کاربندار 2برگی
- A5 -20x14
1000 5 روزه 221,900 177,520
- A5 -20x14
2000 5 روزه 403,800 323,040
- A5 -20x14
4000 5 روزه 767,500 614,000
A6 تحریر 2برگی
- A6 -14x10
2000 5 روزه 134,100 107,280
- A6 -14x10
4000 5 روزه 253,200 202,560
A6 تحریر 3برگی
- A6 -14x10
3000 5 روزه 193,600 154,880
- A6 -14x10
6000 5 روزه 372,200 297,760
A6 کاربندار 2برگی
- A6 -14x10
2000 5 روزه 251,900 201,520
- A6 -14x10
4000 5 روزه 463,800 371,040
- A6 -14x10
8000 5 روزه 887,500 710,000
A6 کاربندار 3برگی
- A6 -14x10
3000 5 روزه 357,900 286,320
- A6 -14x10
6000 5 روزه 675,700 540,560
- A6 -14x10
12000 5 روزه 1,311,300 1,049,040
B3 تحریر 2برگی
- B3 -50x35
1000 5 روزه 376,300 301,040
- B3 -50x35
2000 5 روزه 712,500 570,000
B3 تحریر 3برگی
- B3 -50x35
1500 5 روزه 544,400 435,520
- B3 -50x35
3000 5 روزه 1,048,800 839,040
B4 تحریر 2برگی
- B4 -34x24
1000 5 روزه 198,200 158,560
- B4 -34x24
2000 5 روزه 0 0
B4 تحریر 3برگی
- B4 -34x24
1500 5 روزه 289,700 231,760
- B4 -34x24
2000 5 روزه 0 0
B4 کاربندار 2برگی
- B4 -34x24
1000 5 روزه 463,800 371,040
- B4 -34x24
2000 5 روزه 887,500 710,000
B4 کاربندار 3برگی
- B4 -34x24
1500 5 روزه 675,700 540,560
- B4 -34x24
3000 5 روزه 1,311,300 1,049,040
B5 تحریر 2برگی
- B5 -24x17
1000 5 روزه 121,600 97,280
- B5 -24x17
2000 5 روزه 228,200 182,560
B5 تحریر 3برگی
- B5 -24x17
1500 5 روزه 174,900 139,920
- B5 -24x17
3000 5 روزه 334,700 267,760
B5 کاربندار 2برگی
- B5 -24x17
1000 5 روزه 266,900 213,520
- B5 -24x17
2000 5 روزه 493,800 395,040
B5 کاربندار 3برگی
- B5 -24x17
1500 5 روزه 380,400 304,320
- B5 -24x17
3000 5 روزه 720,700 576,560
B6 تحریر 2برگی
- B6 -17x12
2000 5 روزه 151,600 121,280
- B6 -17x12
4000 5 روزه 288,200 230,560
B6 کاربندار 2برگی
- B6 -17x12